Publicnic Hosting Hizmet Sözleşmesi | PublicNic.com

Gizliliğiniz Emin Ellerde

HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bir tarafta; "Emek Mah. Ordu Cad. No:55 D:6-8 Sancaktepe / İstanbul" adresinde mukim (Sultanbeyli VD, 733 044 7310 Vergi nolu) PublicNic İnternet Teknolojileri Tic. A.Ş. (işbu sözleşmede kısaca "HİZMET SAĞLAYICI" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sitesi "www.publicNic.com" (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca "MÜŞTERİ" ve/veya "SİZ" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca "Sözleşme") kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz "Hizmet Sözleşmesi"nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile MÜŞTERİnin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilimum bilgilerin HİZMET SAĞLAYICI'nın serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. publicNic.com sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar MÜŞTERİ'ye ait olup, MÜŞTERİ bu konuda HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, MÜŞTERİ'ye aittir.

3.3. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ'nin her türlü verisini korumak için, düzenli olarak yedekleme yapar, buna rağmen HİZMET SAĞLAYICI'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle MÜŞTERİ sorumludur.

3.4. MÜŞTERİ, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların MÜŞTERİ sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, HİZMET SAĞLAYICI taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf MÜŞTERİ'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı MÜŞTERİ kabul eder. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5. MÜŞTERİ verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz, sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir. HİZMET SAĞLAYICI, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6. Internet, bir medya ortamıdır ve MÜŞTERİ, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmaması için gerekli dikkat ve özen yükümlülüklerine uymak zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, HİZMET SAĞLAYICI yükümlü değildir.

3.7. MÜŞTERİ ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8. HİZMET SAĞLAYICI, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Ancak, HİZMET SAĞLAYICInın verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve MÜŞTERİye imkânlar dâhilinde en uygun sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.9. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. HİZMET SAĞLAYICI, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.10. MÜŞTERİ kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Paylaşımlı hosting paketlerimizin saatlik mail gönderim limiti 100 ile sınırlıdır. MÜŞTERİ 8 mb den büyük dosya göndermez.

3.11. MÜŞTERİ kesinlikle publicNic.com sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. MÜŞTERİ hiçbir şekilde publicNic.com sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. HİZMET SAĞLAYICI bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.12. MÜŞTERİ kesinlikle publicNic.com sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), publicNic.com'in diğer MÜŞTERİlerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda publicNic.com MÜŞTERİden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde publicNic.com sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.13 İçerik : Paylaşımlı hosting paketlerinde alan kullanımı web içeriği ile sınırlıdır. MÜŞTERİ, bunun dışında sağlanan web alanını arşivleme ( Fotoğraf, Video, Döküman ), depolama ( 10 MB üzeri sıkıştırılmış dosyalar ), benzeri bir amaç için kullanamaz. publicNic.com, arşivleme, depolama benzeri bir amaç için kullanıldığı tespit edilen alanlarda limitleme/silme yapma hakkına sahiptir.

3.14. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve HİZMET SAĞLAYICI dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.15. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerini ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

3.16. HİZMET SAĞLAYICI, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.17. MÜŞTERİ istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir. Fesih’in iade talebi olarak değerlendirilmesi için iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez.

3.18. MÜŞTERİn Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİnin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca MÜŞTERİye yapılmış sayılır. MÜŞTERİ İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini HİZMET SAĞLAYICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat MÜŞTERİnin kendisine yapılmış addedilir.

3.19. MÜŞTERİnin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, HİZMET SAĞLAYICInın bu nedenle bir zarara uğraması durumunda, MÜŞTERİ zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler publicNic.com sitesinden alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

3.20. publicNic.com tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez.

3.21. Paylaşımlı hosting paketleri, hizmet süresi sona erdikten 7 gün sonra durdurulmakta (Suspend) ve toplamda 30 gün sonunda web site içerikleri silinmektedir.

3.22. Hosting sunucularında Cpu - Ram gibi sistem kaynakları paylaşımlıdır. Sistem Kaynaklarının %20 ya da fazlasını, 90 saniyeden uzun süre tüketen web siteleri otomatik olarak askıya alınmaktadır.

4. Son Hükümler

İşbu sözleşme 4 ana Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. MÜŞTERİ, online kayıt veya herhangi bir yolla HİZMET SAĞLAYICI hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.