İade Koşulları

Gizliliğiniz Emin Ellerde

PublicNic sitesi üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin iade ve değişim koşulları ile hizmetin nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen web hizmetleri kullanım sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.

İADE ŞARTLARI

Web sitesimiz üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin iade şartları aşağıdaki gibidir.

 • - Hizmet kullanımına başlanmamış olması
 • - İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması
 • - İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından firmamıza yazılı (kağıda veya digital) olarak bildirilmiş olması
 • - Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

İADESİ TALEP EDİLEMEYECEK ÜRÜN ve HİZMETLER

Hizmet kullanımına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • - Alan adları (domain)
 • - Sanal veya fiziksel sunucular (VPS, VDS, Dedicated)
 • - SSL güvenlik sertifikaları
 • - Ürün, hizmet ve servislere ait lisans veya aktivasyon bedelleri
 • - Marka tescil hizmet ve harç bedelleri
 • - Her türden danışmanlık ve aracılık hizmetleri
 • - Her türden teknik destek hizmetleri
 • - Her türden üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
 • - Her türden ücretsiz hizmet ve/veya ürünler

İADE USÜLLERİ

Nakdi iadeler:

İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da fiili müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve firmamız tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

Alış-veriş kredisi olarak iade:

İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf fiili maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

İADE TALEBİNİN BİLDİRİLMESİ

İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

 • - İadeye konu olan ürün / hizmet / servis
 • - İadeye konu olan ürün, hizmet veya servise ait fatura numarası
 • - İade sebebi / nedeni (zorunlu değil)
 • - Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi olarak)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu publicnic.com üye hesabında yer alan, sistemde kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden support@publicnic.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi dikkate alınmayacaktır.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞLER, KREDİ KARTI KAPMANYA & PUAN KULLANIMLARI, HEDİYE ÇEKİ & ÜÇÜNCÜ TARAF İNDİRİMLERİ

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

YABANCI PARA BİRİMİ İLE YAPILAN İŞLEMLER

PublicNic, ürün, hizmet ve servislerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRY (Türk Lirası) tutarı üzerinden işlem yapacaktır.

İADE TALEBİNİN REDDİ

PublicNic, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İADE TALEBİNDEN CAYMA

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

UYUŞMAZLIK ve İTİRAZ HAKKI

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere PublicNic iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde PublicNic’in yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları PublicNic ile o’nun ürün, hizmet ve servisleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, www.publicnic.com (ve alt siteleri) üzerinden ürün, hizmet veya servis satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Powered by WHMCompleteSolution