Linux servis işlemleri

Linux servis işlemleri

Aşağıda adımları uygulayarak Linux İşletim Sisteminde servis durdurma, aktif etme, açılışta çalışmasını engelleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

Servis durumları:

Stop: Çalışan servisi durdurmak için kullanabilirsiniz.

Start: çalışan servisi başlatmak için kullanabilirsiniz.

Restart: çalışan servisi yeniden başlatmak için kullanabilirsiniz.

Status: mevcut servisin durumunu görüntülemek için kullanabilirsiniz.

On: Çalıştırılmak istenen servisin sistem açılışında çalışması için kullanabilirsiniz.

Off: Çalıştırılmak istenen servisin sistem açılışında çalışmasını iptal etmek için kullanabilirsiniz.

Servis durdurma
service sshd stop
service mariadb start
service network restart
 Servis başlatma 
service sshd start
service mariadb start
service network start
Servis yeniden başlatma
service sshd start
service mariadb start
service network start

Sistem açılışında çalışmasını engelleme

chkconfig: 
chkconfig iptables off
chkconfig mariadb off
chkconfig sshd off
Sistem açılışında çalışması için
chkconfig iptables on
chkconfig mariadb on
chkconfig sshd on

yada aşağıdaki systemctl komutu ile aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

systemctl:
systemctl enable mysqld.service
 systemctl enable nginx.service